SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČulík, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-12-02T09:57:32Z
dcdateavailable2020-12-02T09:57:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19875
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeřízení o dědictví
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenginheritance proceedings
dcsubjectenginheritance and succession
dctitleczeZměna v řízení pozůstalostním
dctypeArticle
munipositionnumber1
dcdateembargoend2013-01-01