SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKovář
dcdateaccessioned2020-12-02T11:26:47Z
dcdateavailable2020-12-02T11:26:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19888
dclanguagecze
dcsubjectczepozůstalostní řízení
dcsubjectczedědictví
dcsubjectczenotářství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengnotary
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitlek otázce odstranění erárního odkladu ku zaknihování odevzdacích listin při nemovitostech a vydání jich při nemovitostech
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CeskePravo/9-1927-7/#5
dcdescriptionpagination60-61
dcdescriptionpdfpagerange1-2