Volume 2, 1923 (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně)