Volume 11, 1932 (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně)