Volume 15, 1947 (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně)