Issue Obsah, Volume 3, 1924 (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně)