Issue Obsah, Volume 1, 1922 (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně)