Issue 2, Volume 8, 1929 (Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně)