SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDominik, Rudolf
dcdateaccessioned2020-11-23T09:46:02Z
dcdateavailable2020-11-23T09:46:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20036
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectengeconomic law
dctitleczeNová úprava živnostenského pracovního poměru v právu československém
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/1-1922-1/#7
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination99-120
dcdescriptionpdfpagerange1-22