SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2020-11-25T16:54:03Z
dcdateavailable2020-11-25T16:54:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20058
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeK periodizaci a k povšechné charakteristice Dějin práva na území republiky Československé
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/12-1933-1/#4
dcdescriptionpagination51-63
dcdescriptionpdfpagerange1-13