SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2020-11-25T16:54:03Z
dcdateavailable2020-11-25T16:54:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20059
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeČeskoslovenský občanský zákoník
dctypeArticle
munipositionnumber6