SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-11-25T16:49:35Z
dcdateavailable2020-11-25T16:49:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20070
dclanguagecze
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectengtheory of law
dcsubjectengcriminal law
dctitleczePoznámky o významu normativní teorie (čiré vědy právní) pro teorii práva trestního
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/11-1932-1/#3
dcdescriptionpagination41-65
dcdescriptionpdfpagerange1-25