SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2020-11-24T07:48:47Z
dcdateavailable2020-11-24T07:48:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20076
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeZávazky nedospělých v právu římském a byzantském
dctypeArticle
munipositionnumber9