SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-11-24T07:48:48Z
dcdateavailable2020-11-24T07:48:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20083
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectengcriminal law
dctitleengZákladní problémy trestního soudnictví nad mládeží
dctypeArticle
munipositionnumber3