SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDominik, Rudolf
dcdateaccessioned2020-11-23T11:25:30Z
dcdateavailable2020-11-23T11:25:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20096
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengeconomic law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczePrameny československého bursovního práva v dějinném vývoji
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/2-1923-1/#7
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination133-147
dcdescriptionpdfpagerange1-15