SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2020-11-25T09:22:57Z
dcdateavailable2020-11-25T09:22:57Z
dcdateissued1908
dcidentifier000558083
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20429
dcformatextent85 s.
dclanguagecze
dcpublisherKrálovská česká společnost nauk
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectczerozvod
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengmunicipal law
dcsubjectengdivorce
dctitleczeManželské právo majetkové dle českého práva zemského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN