SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJeřábek, Josef
dcdateaccessioned2020-11-30T07:54:00Z
dcdateavailable2020-11-30T07:54:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20808
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczevýpověď z pracovního poměru
dcsubjectczeobilniny
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectengcereals
dcsubjectengnotice (labor law)
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeObcházení výpovědi při přechodném zaměstnání
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/16-1937-5/#2
dcdescriptionpagination67
dcdescriptionpdfpagerange1