SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T08:00:57Z
dcdateavailable2020-11-30T08:00:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20828
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnuti ve věcech pracovních,
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/16-1937-8/#2
dcdescriptionpagination112-120
dcdescriptionpdfpagerange1-9