SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLevý, Pavel
dcdateaccessioned2020-11-30T08:47:58Z
dcdateavailable2020-11-30T08:47:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20863
dclanguagecze
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní doba
dcsubjectczemzdy
dcsubjectengcontract law
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor time
dcsubjectengwages
dctitleczeMlčky učiněná úmluva o náhradě za práci přes čas : (Poznámky k judikatuře nejvyššího soudu)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-4/#1
dcdescriptionpagination33-35
dcdescriptionpdfpagerange1-3