SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T08:48:04Z
dcdateavailable2020-11-30T08:48:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20870
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Různé.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-5/#2
dcdescriptionpagination47-56
dcdescriptionpdfpagerange1-10