SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPleskot, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-30T08:48:14Z
dcdateavailable2020-11-30T08:48:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20876
dclanguagecze
dcsubjectczepojištění
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczezaměstnání
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectenginsurance
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengemployment
dcsubjectengjudgments
dctitleczePřehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. č. 221/24 ve zn. nov. č. 184/28)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-6/#2
dcdescriptionpagination61-63
dcdescriptionpdfpagerange1-3