SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T08:48:15Z
dcdateavailable2020-11-30T08:48:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20878
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-6/#3
dcdescriptionpagination63-68
dcdescriptionpdfpagerange1-6