SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVoska, Jaroslav
dcdateaccessioned2020-11-30T08:55:37Z
dcdateavailable2020-11-30T08:55:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20885
dclanguagecze
dcsubjectczekonkurzní a vyrovnací řízení
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectengbankruptcy and composition proceedings
dcsubjectengemployees
dctitleczeNároky zaměstnanců v novém konkursním a vyrovnacím řádu
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-7/#1
dcdescriptionpagination69-71
dcdescriptionpdfpagerange1-3