SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPleskot, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-30T08:55:37Z
dcdateavailable2020-11-30T08:55:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20887
dclanguagecze
dcsubjectczepojištění
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczezaměstnání
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectenginsurance
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengemployment
dcsubjectengjudgments
dctitleczePřehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. č. 221/24 ve zn. nov. č. 184/28) : (1. pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-7/#4
dcdateembargoend2013-01-01
dcdescriptionpagination76-77
dcdescriptionpdfpagerange1-2