SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPleskot, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-30T09:18:44Z
dcdateavailable2020-11-30T09:18:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20925
dclanguagecze
dcsubjectczepojištění
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectenginsurance
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengjudgments
dctitleczePřehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. č. 221/24 ve zn. nov. č. 184/28) : (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-11/#3
dcdescriptionpagination126-128
dcdescriptionpdfpagerange1-3