SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:18:44Z
dcdateavailable2020-11-30T09:18:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20927
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Různé.
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-11/#5
dcdescriptionpagination130-136
dcdescriptionpdfpagerange1-7