SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:30:02Z
dcdateavailable2020-11-30T09:30:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20979
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/11-1932-5/#3
dcdescriptionpagination57-64
dcdescriptionpdfpagerange1-8