SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:48:57Z
dcdateavailable2020-11-30T09:48:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21049
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-2/#2
dcdescriptionpagination18-28
dcdescriptionpdfpagerange1-11