SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoráček, František
dcdateaccessioned2020-11-30T09:48:58Z
dcdateavailable2020-11-30T09:48:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21050
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní soudy
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectenglabor courts
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengadministration of justice
dctitleczeJsou pracovní soudy příslušné k rozhodování o žalobách podle § 105 ú. 1.?
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-2/#1
dcdescriptionpagination13-18
dcdescriptionpdfpagerange1-6