SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKraus, František
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:03Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21056
dclanguagecze
dcsubjectpracovní právo
dcsubjecthornický soud
dcsubjectnáhrada škody
dcsubjectslužební poměr
dcsubjectsoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectlabor laws and legislation
dcsubjectreparations
dcsubjectjudgments
dctitleczeK významu mlčky projevené vůle v právu pracovním
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-3/#1
dcdescriptionpagination29-31
dcdescriptionpdfpagerange1-3