SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:13Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21063
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-4/#2
dcdescriptionpagination47-52
dcdescriptionpdfpagerange1-6