SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKraus, František
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:19Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21070
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectczepohledávky
dcsubjectengemployees
dcsubjectengcorporate debt
dctitleczeJak zajistit zaměstnancovy pohledávky ve vyrovnání?
dctypeArticle
munipositionnumber1