SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKraus, František
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:19Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21070
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectczepohledávky
dcsubjectengemployees
dcsubjectengcorporate debt
dctitleczeJak zajistit zaměstnancovy pohledávky ve vyrovnání?
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-5/#1
dcdescriptionpagination53-55
dcdescriptionpdfpagerange1-3