SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:26Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21079
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-6/#3
dcdescriptionpagination74-80
dcdescriptionpdfpagerange1-7