SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:41Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21093
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-8/#2
dcdescriptionpagination101-108
dcdescriptionpdfpagerange1-8