Abstract(s)

Disertační práce se v úvodu krátce zabývá druhy věcných práv v řeckém právu. Kniha se dále dělí do dvou základních částí: 1. zápis vlastnictví; 2. zápis ostatních věcných práv.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBernhöft, Friedrich
dcdateaccessioned2016-08-11T12:10:55Z
dcdateavailable2016-08-11T12:10:55Z
dcdateissued1907
dcidentifier000316544
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/212
dcdescriptionabstractczeDisertační práce se v úvodu krátce zabývá druhy věcných práv v řeckém právu. Kniha se dále dělí do dvou základních částí: 1. zápis vlastnictví; 2. zápis ostatních věcných práv.
dcformatextent74 s.
dclanguageger
dcpublisherUniversitätsbuchdruckerei von Adlers Erben
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczeŘecko
dctitlegerDie Verbuchung der Dinglichen Rechte an Grundstücken im Griechischen Rechte
dctitlealternativeczeZápis věcných práv na nemovitostech v řeckém právu
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialRostock
dcrightsopenaccess74 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN