SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchwelb, Egon
dcdateaccessioned2020-11-30T09:49:59Z
dcdateavailable2020-11-30T09:49:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21107
dclanguagecze
dcsubjectdědické právo
dcsubjectřízení o dědictví
dcsubjectdůchodové pojištění
dcsubjectČeskoslovensko
dcsubjectinheritance and succession
dcsubjectinheritance proceedings
dcsubjectpension insurance
dcsubjectCzechoslovakia
dctitleczeDěditelnost dávek podle pensijního zákona
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-10/#3
dcdescriptionpagination135-137
dcdescriptionpdfpagerange1-3