SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHlaváček, Jaromír
dcdateaccessioned2020-11-30T09:50:14Z
dcdateavailable2020-11-30T09:50:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21115
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeodbory
dcsubjectczemzdy
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor unions
dcsubjectengwages
dctitleczeVykládací pravidla k vládnímu nařízení o přechodné úpravě státního příplatku
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-12/#2
dcdescriptionpagination151-153
dcdescriptionpdfpagerange1-3