SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:50:15Z
dcdateavailable2020-11-30T09:50:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21119
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PracovniPravo/12-1933-12/#6
dcdescriptionpagination159-164
dcdescriptionpdfpagerange1-6