SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:52:22Z
dcdateavailable2020-11-30T09:52:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21172
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-6/#4
dcdescriptionpagination87-92
dcdescriptionpdfpagerange1-6