SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJ.S.
dcdateaccessioned2020-11-30T09:52:33Z
dcdateavailable2020-11-30T09:52:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21179
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczevýpověď z pracovního poměru
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczepropouštění zaměstnanců
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectczeprůmyslové podniky
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectengdismissal of employees
dcsubjectengindustrial enterprises
dcsubjectengnotice (labor law)
dcsubjectengemployees
dctitleczeVládní nařízení č. 78/1934 Sb. z. a n. s civilistického hlediska : (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-7/#2
dcdescriptionpagination98-103
dcdescriptionpdfpagerange1-6