SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKnap, Josef
dcdateaccessioned2020-11-30T09:52:44Z
dcdateavailable2020-11-30T09:52:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21188
dclanguagecze
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczestarobní důchody
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengold age pensions
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDávky v pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (ve znění novely č. 117 z 21.VI. 1934)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-8/#1
dcdescriptionpagination109-112
dcdescriptionpdfpagerange1-4