SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthordram.
dcdateaccessioned2020-11-30T09:52:49Z
dcdateavailable2020-11-30T09:52:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21199
dclanguagecze
dcsubjectczepojištění
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectczenemocenské pojištění
dcsubjectczezdravotní pojištění
dcsubjectenginsurance
dcsubjectengemployees
dcsubjectengsickness insurance
dcsubjectenghealth insurance
dctitleczeDruhá novela zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří : (Pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-9/#3
dcdescriptionpagination127-129
dcdescriptionpdfpagerange1-3