SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:52:50Z
dcdateavailable2020-11-30T09:52:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21200
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-9/#4
dcdescriptionpagination129-136
dcdescriptionpdfpagerange1-8