SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, J.
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:17Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21243
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní doba
dcsubjectczeodměňování
dcsubjectczemzdy
dcsubjectczepráce přesčas
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor time
dcsubjectengcompensation
dcsubjectengwages
dctitleczePrávní konstrukce nároku na náhradu za nedovolenou práci přes čas
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-3/#2
dcdescriptionpagination35-39
dcdescriptionpdfpagerange1-5