SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, J.
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:17Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21243
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní doba
dcsubjectczeodměňování
dcsubjectczemzdy
dcsubjectczepráce přesčas
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor time
dcsubjectengcompensation
dcsubjectengwages
dctitleczePrávní konstrukce nároku na náhradu za nedovolenou práci přes čas
dctypeArticle
munipositionnumber2