SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:33Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21259
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-4/#3
dcdescriptionpagination59-72
dcdescriptionpdfpagerange1-14