SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthor-dram-
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:43Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21266
dclanguagecze
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectczestarobní důchody
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengpension insurance
dcsubjectengold age pensions
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeKonkurence důchodů ze sociálního pojištění
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-5/#1
dcdescriptionpagination73-74
dcdescriptionpdfpagerange1-2