SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:49Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21275
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-6/#2
dcdescriptionpagination91-104
dcdescriptionpdfpagerange1-14