SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:54Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21283
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczepracovněprávní vztahy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectenglabor-law relations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePotvrzení o smlouvě a potvrzení o zaměstnání soukromých zaměstnanců
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-7/#3
dcdescriptionpagination110-113
dcdescriptionpdfpagerange1-4