SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:57:54Z
dcdateavailable2020-11-30T09:57:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21284
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-7/#4
dcdescriptionpagination113-120
dcdescriptionpdfpagerange1-8