SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBallenberger, Karel
dcdateaccessioned2020-11-30T09:58:10Z
dcdateavailable2020-11-30T09:58:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21294
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczepracovněprávní vztahy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectenglabor-law relations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePotvrzení o smlouvě a potvrzení o zaměstnání soukromých zaměstnanců : (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/14-1935-8/#4
dcdescriptionpagination126-127
dcdescriptionpdfpagerange1-2